stadnina@skprudnik.eu ul. Poniatowskiego 3A 48-200 Prudnik +880 320 432 242

Przetargi

Przetargi i zapytania ofertowe

Zapytanie o cenę na wykonanie prób glebowych

Zapytanie o cenę

Stadnina Koni Prudnik Spółka z o.o. zwraca się z prośbą o nadsyłanie ofert cenowych na wykonanie prób glebowych na zawartość ph oraz fosforu, potasu i magnezu na obszarze 500 ha

Wykonanie prób glebowych na zawartość ph oraz fosforu, potasu i magnezu przeprowadzone w terminie lipiec, sierpień 2024 r. (w zależności od „schodzących” roślin z pól). Dalszy etap będzie polegał na opracowaniu map zasobności i wdrożenia nawożenia precyzyjnego.

Wykonawca odpowiedzialny będzie za precyzyjny pobór próbek gleby oraz przeprowadzenie badań w akredytowanych laboratoriach.

Obszar przeprowadzenia prób glebowych: 500 ha (po wcześniejszej analizie zapotrzebowania).

Oferta powinna zawierać proponowaną cenę próbki na 1 (jednym) ha oraz termin płatności za wykonanie usługi.

Zastrzega się możliwość zmiany ilości w zamówieniu +/- 15%.

TERMIN SKŁADANIA OFERT – do dnia 17.06.2024r. do godz. 13:00

Oferty należy przesłać e-mailem na adres: oferty@skprudnik.eu

  1. Ewentualne dodatkowe informacje można uzyskać pod nr.tel. 509 915 388 p. Tomasz Bernacki
  2. Postępowanie niniejsze nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo Zamówień Publicznych.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia przetargu i nie dokonania wyboru bez podania przyczyn.

Prudnik, dn. 05.06.2024

Archiwum przetargów

Dostarczamy produkty najwyższej jakości które spełnię Twoje oczekiwania

Ułatwienia dostępu