stadnina@skprudnik.eu ul. Poniatowskiego 3A 48-200 Prudnik +880 320 432 242

Przetargi

Przetargi i zapytania ofertowe

Zapytanie o cenę

Stadnina Koni Prudnik Spółka z o.o. ogłasza zapytanie o cenę

na sprzedaż i dostawę nawozów

 

lp.

Nazwa środka ochrony roślin/nawozu

ilość

jednostka miary

1

SÓL POTASOWA

72

TONA

Termin dostawy: lipiec-sierpień 2024

Miejsce dostawy: zostanie uzgodniony telefonicznie po wyborze oferty.

W przypadku składania zamówienia zastrzega się możliwość zmiany ilości w zamówieniu +/-

TERMIN SKŁADANIA OFERT – do dnia 13.06.2024r. do godz. 13:00

Oferta powinna zawierać proponowany termin płatności, z uwzględnieniem jak najdłuższego jego okresu oraz wyszczególnione koszty oprocentowania miesięcznego.

Oferty należy przesłać e-mailem na adres: oferty@skprudnik.eu bądź osobiście w biurze Zarządu Spółki w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na dostawę nawozów”

  1. Ewentualne dodatkowe informacje można uzyskać pod nr.tel. 509 915 388 p. Tomasz Bernacki.
  2. Postępowanie niniejsze nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo Zamówień Publicznych.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia przetargu i nie dokonania wyboru bez podania przyczyn.

Prudnik, dn. 06.06.2024 r.

Archiwum przetargów

Dostarczamy produkty najwyższej jakości które spełnię Twoje oczekiwania

Ułatwienia dostępu