Przetargi

Przetargi i zapytania ofertowe

Zapytanie o cenę na dostawę środków czystości bhp

Zapytanie o cenę

Stadnina Koni Prudnik Spółka z o.o. zwraca się z prośbą o nadsyłanie ofert cenowych na dostawę środków czystości bhp

Stadnina Koni Prudnik Spółka z o.o. z/s w Prudniku zaprasza do nadsyłanie ofert cenowych na:

dostawę środków czystości wskazanych poniżej:

  1. Mydło Luksja (kostka 100g) – ilość 410 szt.
  2. Proszek do prania do kolorów 600g – ilość 146 szt.
  3. Pasta bhp ścierniwo (piaskowa) – ilość 74 szt.
  4. Krem do rak (100 ml) – ilość 44 szt.

TERMIN SKŁADANIA OFERT – do dnia 11.04.2024 r. do godz. 13:00

Termin dostawy: do 17 kwietnia 2024 r. (po wcześniejszym awizowaniu)
Płatność 14 dni od wpłynięcia faktury.
Oferty należy przesłać e-mailem na adres: oferty@skprudnik.eu
1. Ewentualne dodatkowe informacje można uzyskać: anna.wilk@skprudnik.eu
2. Postępowanie niniejsze nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo Zamówień Publicznych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty i jej elementów składowych, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia i nie dokonania wyboru bez podania przyczyn.

4. Zamawiający o wyborze oferty powiadomi wybranego oferenta.

Data publikacji 05.04.2024 r.

Share the Post:

Ułatwienia dostępu