O nas

Krótka historia naszej stadniny

Stadnina Koni Prudnik

Mamy 55 lat doświadczenia

Stadnina Koni Prudnik, pierwotnie jako przedsiębiorstwo państwowe, rozpoczęła swoją działalność 1 lipca 1968 roku po wydzieleniu części gospodarstw ze Stadniny Koni Moszna.
Decyzją Ministra Rolnictwa z 5 listopada 1992 roku Stadnina Koni Prudnik została zlikwidowana i przejęta przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział Terenowy w Warszawie jako gospodarstwo skarbowe.
Następnie, 19 stycznia 1994 roku, po wydzieleniu części majątku z gospodarstwa skarbowego, w Sądzie Gospodarczym w Opolu zarejestrowano Spółkę pod nazwą Stadnina Koni Prudnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która rozpoczęła swoją działalność gospodarczą 1 lutego 1994 roku.
Spółka została zakwalifikowana do spółek hodowli zwierząt o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej przez rozporządzenie Ministra Rolnictwa z 11 kwietnia 2003 roku.

Struktura organizacyjna Spółki obejmuje:
Produkcję zwierzęcą skupioną w Wierzbcu (obory z krowami mlecznymi około 700 sztuk) i Chocimiu (konie), z jednoczesnym przeznaczeniem gruntów o mniejszym wskaźniku bonitacji w rejonie tych gospodarstw na produkcję roślin paszowych dla produkcji zwierzęcej. Znajduje się tam również magazyn zbożowy (silosy) wraz z czyszczalnią i suszarnią, zdolny do magazynowania obecnie około 6500 ton, a docelowo 11000 ton zbóż.
Bazę sprzętową zorganizowaną w warsztacie pod kątem produkcji roślinnej prowadzonej na glebach o najwyższej jakości, głównie w gospodarstwach Dobroszowice, Olszynka i Górka, a także na najlepszych glebach pozostałych gospodarstw.
Spółka zarządza obszarem około 2465 ha gruntów.
W zakres działalności produkcyjnej i usługowej Spółki wchodzi:
Produkcja zwierzęca:
Hodowla koni, w tym produkcja reproduktorów dla Stad Ogierów.
Hodowla koni o uzdolnieniach skokowych, przydatnych do trzech podstawowych dyscyplin sportowych: skoków przez przeszkody, ujeżdżania i WKKW.
Produkcja klaczy na remont stada podstawowego.
Hodowla i chów bydła ras: polskiej holsztyno-fryzyjskiej odmiany czerwono-białej, polskiej czerwono-białej /ZR/ – hodowla zachowawcza.
Produkcja roślinna:
Uprawa zbóż takich jak pszenica, jęczmień, owies.
Uprawa kukurydzy ziarnowej i na kiszonkę.
Uprawa rzepaku.
Uprawa buraków cukrowych.
Spółka prowadzi również działalność usługową, obejmującą:
Naukę jazdy konnej.
Konne jazdy rekreacyjne.
Przy Stadninie Koni Prudnik działa Ludowy Klub Jeździecki OLIMP Prudnik, gdzie sprawdzane są cechy sportowe koni oraz umiejętności jeździeckie zawodników.

Ułatwienia dostępu